Varslingsrutiner

Skrevet av UngBDSM-utvalget i Skeiv Ungdom

 

Varslingsrutiner – UngBDSM
I lengre tid har UngBDSM ønsket å gjøre det enklere for deltakere hos oss å varsle om ubehagelige episoder, og også gjøre våre rutiner mer synlige. Vi ønsker et miljø som oppleves tryggest mulig, og det er viktig for oss at våre deltakere føler seg hørt om noe problematisk skulle skje. Derfor har utvalget i lengre tid arbeidet med rutiner for nettopp dette. Vi ønsker å understreke at vi til nå ikke har mottatt mange henvendelser om problematiske hendelser, og vi håper at dette skyldes at miljøet er relativt trygt. Vi tenker allikevel at det er viktig å være føre var med gode rutiner slik at vi er skikket til å håndtere det om noe skulle oppstå!

Nå velger vi å publisere disse rutinene, samt å åpne et varslingsskjema som kan brukes. Terskelen for å si ifra bør være lav, og vi håper at alle føler at de kan si ifra. Rutinene er ikke perfekte, og vi tar som alltid i mot innspill på dette på PM, e-post, snap eller forum.

Her er link til varslingsskjemaet vårt:
Varslingskjema

Her er link til rutinene for tiltak ved outing i forbindelse med våre treff, samt noen utgangspunkter ved andre uønskede hendelser:
Rutiner ved outing mv.

Teksten fra skjemaet:

Vi ønsker å gjøre det enkelt å ta kontakt med oss om noe oppleves ukomfortabelt på treff, om man har noe man ønsker å endre, eller om man har andre ting på hjertet man ønsker å snakke om eller melde fra om! Svarene på dette skjemaet er kun synlige for det sittende utvalget til enhver tid, og vi har alle taushetsplikt.

Opplysningene i skjemaet lagres kun i den utstrekning det er nødvendig for fremtidig bruk, og du kan alltid kontakte oss om du ønsker at vi sletter ditt innsendte skjema.

Om du melder i fra noe og ønsker at vi skal gjennomføre tiltak er det viktig at du oppgir hvem du er, i form av å gi oss en mulighet til å kontakte deg. Vi gjør ingenting i saken før vi har snakket med deg om det, og navnet ditt vil ikke bli gitt videre til hverken vedkommende du varsler om eller noen andre uten ditt eksplisitte samtykke.

Her er UngBDSM sine regler:

  • Outing er uakseptabelt og vil få reaksjoner.
  • Ingen deltakere på treff skal innta eller være påvirket av rusmidler, alkohol etc. Dette innebærer at man ikke skal komme på treff påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
  • Ingen seksuell aktivitet skal forekomme på våre arrangementer. Det er heller ikke tillatt å planlegge fremtidig seksuell aktivitet på våre arrangementer.
  • Hatprat aksepteres ikke.
  • Deltakere må være 30 år eller yngre.

Ønsker du å varsle om forhold som gjelder noen eller noe i utvalget? Du kan selvsagt varsle via dette skjemaet, men da håndteres saken av utvalget. Om du ønsker at noen andre skal håndtere saken kan du kontakte Skeiv Ungdom sentralt, eksempelvis leder Odd på odd@skeivungdom.no.

Skeiv Ungdoms varslingsrutiner.