Kommunikasjon og BDSM i parforhold

Skrevet av Hamra_94 – UngBDSM-utvalget i Skeiv Ungdom

Det er viktig å etablere en god dialog tidlig i et forhold, og BDSM-relasjoner er intet unntak. Man blir kjent med hverandres kropper, reaksjoner og følelsesmønster ved å tilbringe tid sammen og utforske hverandre, og en essensiell del av denne læringsprosessen er kommunikasjon. Det er viktig å finne felles grunn i BDSM-leken, kjenne hverandres grenser, lyster og tenningspunkter. I starten kan det å snakke med hverandre om intime ting være fryktelig kleint og ubehagelig, men dersom man er innstilt på å gjøre dette så vil man etter hvert bryte ned barrierene for å ta opp private ting med hverandre. Jo mer man snakker, prøver seg frem, og kommer med tilbakemeldinger, jo bedre lærer man partneren sin å kjenne. God kommunikasjon med sin partner vil ofte gi et bedre samspill, og gjøre leken bedre for alle involverte.

Etter min erfaring er det slik at denne evnen til å tørre å snakke om intime ting siver ut i delene av forholdet som ikke involverer BDSM eller seksualitet. Det tok tid, men etter mye prating, utforsking og mer prat, så har det styrket forholdet på mange måter som ikke handler om BDSM. Terskelen for å ta opp ting er lavere, og man får snakket ut om ting som måtte plage en eller som er utfordrende. At det er mulig å snakke så åpent om alle aspektene av et forhold er en styrke i seg selv, og gjør forholdet bedre rustet til å møte motgang senere.

Når man kjenner hverandres grenser og lyster godt er det lettere å være kreativ i leken, uten å være like redd for å gjøre feil. Det åpner for mer spontan moro og lek innenfor de rammene man allerede kjenner godt. Det er likevel alltid viktig å ha en god dialog, spesielt når man skal prøve ut noe nytt, være det et nytt leketøy, nye stillinger eller et helt nytt lekescenario.

Som en del av dette er det i BDSM-lek derfor viktig å ha kodeord som skiller seg ut fra vanlige ord og uttrykk man ellers bruker i slike settinger. Hvilke, og hvor mange kodeord man bruker er helt opp til en selv, men noen vanlige er gul/rosa for “ro ned” og rød for fullstendig stopp. De kan også være nonverbale dersom personen er ute av stand til å snakke, for eksempel at personen kan slippe et nøkkelknippe eller knipse. Kodeordene er partenes sikkerhetsnett. Det er en måte å kommunisere på som ikke kan misforstås, samtidig som det regulerer leken for å sikre at leken er bra for alle.

For å ha et sunt parforhold (med og uten BDSM) er det viktig å lytte til seg selv og sin partner. Ved å etablere en god dialog kan man oppnå stor åpenhet og trygghet i forholdet, og dette vil igjen kunne gi bedre BDSM-opplevelser. Det vil også være enklere å prøve nye ting sammen og være mer eksperimentelle og utforskende i leken. Er man vant til å snakke sammen om utfordringer, vil dette bli et verktøy for å håndtere fremtidige situasjoner. Med kommunikasjonen som grunnlag vil man være bedre rustet til å klare seg gjennom utfordrende perioder som påvirker parforholdet også utenfor BDSM-konteksten.

*Utgangspunktet i teksten er at det er én partner.