Hva er BDSM – og hvordan komme igang?

Skrevet av UngBDSM-utvalget i Skeiv Ungdom

Først publisert i brosjyren “Sunt, sikkert og samtykkende” 

BDSM er en samlebetegnelse som står for Bondage & Discipline, Dominance & Submission, og Sadism & Masochism. Altså er BDSM et slags paraplybegrep for en variert praksis som kan være seksuell eller bare for moro skyld. Det er vanlig å kalle BDSM-aktiviteter for “lek”.

For mange innebærer BDSM f.eks. maktforskyvning, rollespill eller fetisjer. Uansett hvilken type praksis man eventuelt foretrekker, så er SSS – Sunn, Sikker og Samtykkende – et viktig prinsipp. Her vektlegges det at alle involverte parter skal kunne gi et informert samtykke, altså at de skal være i stand til å gi sitt samtykke og være innforståtte med aktivitetene som skal utføres. Man skal også kunne trekke tilbake samtykket sitt når som helst. Derfor kan man si at BDSM i stor grad handler om kommunikasjon, å bygge en tillitsrelasjon, og intimitet. Innenfor SSS skal leken foregå på en måte som er sunn, og som fremmer glede. I tillegg skal praksisen være så sikker som mulig – alle skal være klar over risikoen og forsøke å minimere den.

Her kommer noen tips til hvordan man forhandler seg frem til lek, oppførsel under lek og aftercare etter lek.

Forhandling før lek: I forkant av lek er det vanlig å diskutere hva man ønsker å gjøre, og bestemme et kodeord/safe word som kan stoppe leken ved behov. Her er åpenhet, tillit og det å være trygg på seg selv viktig.

Under lek: Kodeordet for å pause leken midlertidig hvis en av partene har behov for dette, er ofte rosa eller gult. Når leken stoppes vil de involverte partene snakke om hva som skjedde som gjorde at det ble nødvendig å bruke et kodeord, og deretter vil leken fortsette når det er enighet. I tilfeller der det kan være vanskelig å snakke, for eksempel om en av partene er bundet for munnen, vil knipsing, å slippe et nøkkelknippe, eller andre handlinger kunne fungere som et nonverbalt kodeord.
Kodeordet rødt brukes gjerne for å stoppe leken helt, og i disse tilfellene er det spesielt viktig å snakke godt sammen om hva som skjedde. Kommunikasjon under lek skjer også for å forsikre seg om at alle har det fint.

Etter lek: Aftercare er et begrep som brukes om ivaretakelsen som finner sted etter leken er over. Dette kan være å snakke sammen, spise noe godt, stryke på hverandre eller kose. Det er viktig å passe på at alle parter har det godt også etter lek. Etter lek kan noen oppleve et fall i adrenalin- og endorfinnivåene, og dette kan i noen tilfeller føre til forbigående nedstemthet eller blandede følelser. Ved å ha fokus på å ivareta hverandre, vil det kunne minske effektene av dette fallet i hormonnivåene.